title
Euroopa ühinemiskontrolli kohtualluvuse piirmäärade hindamine kavandatava reformi näol
Assessment of European Merger Control Jurisdictional Thresholds in View of the Reform Proposed
author
Mohamed, Khadar Ali
defence date
language