title
Rakendus malemõistatuste harjutamiseks ja võistluste korraldamiseks
Application for Practicing Chess Puzzles and Organizing Competitions
author
Luik, Andri
supervisor
defence date
language
department / college