title
Kahe lahutusmeetodi võrdlus kannabinoidide määramise näitel
Comparison of two separation methods for the determination of cannabinoids
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information