title
Tootmise efektiivistamine ja seadmete hooldus AS Sarkop näitel
Efficiating production and equipment maintanance on the account of AS Sarkop
author
Kaur, Jürgen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access