title
Lifti arvutuslik mudel energiatarbimise hindamiseks
Calculation model of the elevator for estimating energy consumption
author
Kaleis , Georgi
defence date
language