title
Eesti Vabariigi meditsiiniliste vigade tõendamise süsteemi analüüs ja võrdlus Soome Vabariigi vastava süsteemiga
Analysis of Estonian Republic system of medical mistakes proving and it is comparison with corresponding system of Finnish Republic
author
Anosov, Nikita
keywords
insurance system
medical mistakes
tort liability
defence date
language