title
MS Dynamics AX rakenduse versiooniuuenduste juurutamise metoodika väljatöötamine telekommunikatsiooniettevõttes
Methodology for Implementing MS Dynamics AX Version Updates in a Telecommunications Company
author
Koppel, Riho
keywords
versiooniuuendused
Enterprise Resource Planning
version updates
supervisor
Gerndorf, Kristjan
defence date
language