title
Moe- ja elustiiliblogide mõju Soome noorte naiste otsustele osta bränditooteid
Fashion and Lifestyle Blogs and Their Impact on Young Finnish Womens Intention to Buy Brand Products
author
Tikanmäki, Monika Maija-Liisa
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network