title
Reklaamieelarve Facebooki suunamise trendi võimalused ja ohud Eestis digitaalmeedia spetsialistide hoiakute põhjal
The Possibilities and Threats of Directing Advertising Costs into Facebook: the Attitudes of the Digital Media Specialists
author
Rannala, Kaisa
keywords
reklaamihoiakud
retseptsioon
social network advertising
attitudes toward advertising
internet advertising
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network