title
Struktuuri ja funktsiooni seosed rakuhingamise regulatsioonis vananeva roti kardiomüotsüütides
The structure and function relationship in the regulation of cellular respiration in the aging rat cardiomyocytes
author
Luts, Margit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Puurand, Marju
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information