title
Biolagunevast plastist nõude lagunemine vermi- ja tavakompostimisel
Decomposition of biodegradable tableware under ordinary composting and vermicomposting
keywords
biolagunev plast
biodegradable plastic
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language