title
Perepoliitika meetmete mõju soolisele palgalõhele Eesti näitel
The effect of family policy measures on gender pay gap: the case of Estonia
author
Seppel, Maret
keywords
diskrimineerimise teooria
statistiline diskrimineerimine
perepoliitika meetmed
discrimination theory
statistical discrimination
family policy measures
supervisor
defence date
language