title
Automobiles IT Solutions OÜ väärtuse hindamine diskonteeritud rahavoogude meetodil
Valuation of Automobiles It Solutions OÜ Using Discounted Cash Flow Method
author
Riisikamp, Liina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network