title
Süvaõppel põhineva sõidukijuhi seisundi jälgimissüsteemi analüüs
Evaluation of Driver Status Assessment System Based on Deep Learning
author
Singh, Harish Kumar
supervisor
Bachmann, Raul
defence date
language