title
Kaitseväe koolitussüsteemi parendamine
Improvement of the training system in Estonian Defence Forces
author
Laugasson, Liis
keywords
koolituse tulemuslikkus
koolituse mõjusus
õpitu rakendamine
training effectiveness
transfer of training
supervisor
defence date
language