title
Modifitseeritud pürimidiini nukleosiidide analoogide uudsed sünteesimeetodid
Novel approaches to the synthesis of modified pyrimidine nucleosides
author
Reino, Alli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access