title
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise protsess
The process of connection to the public water supply and sewage systems
author
Vartanjan, Jekaterina
keywords
supervisor
Murre, Urmas
defence date
language