title
Denim Dreami kliendirahulolu mõõtmine
Measuring cuistomer satisfaction at Denim Dream
author
Riim, Grete
keywords
kliendirahulolu hindamine
olulisuserahulolu analüüs (IPA),
evaluate customer satisfaction
supervisor
defence date
language