title
Spordi sponsimise motiivid
Sports sponsorship motives
author
Tasane, Ranno
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network