title
Ringleva õli puhastusseadme mahtuvuspargi automaatika
Automation of the capacitive park of the circulating oil purification unit
Автоматизация емкостного парка узла очистки циркуляционного масла
author
Cherkasskikh, Ruslan
keywords
puhastusseadmed
mahtuvuspark
circulating oil
purification unit
capacity park
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.