title
Tallinna üürikorterite hinda mõjutavad tegurid
Factors Influencing the Price of Rental Apartments in Tallinn
author
Võhandu, Elo
keywords
üürihind
üürikorterid
Tallinna üüriturg
üürihinna regressioonanalüüs
rental apartments
rental market of Tallinn
regression analysis of rental price
supervisor
defence date
language