title
Tarbijate otsustusprotsess: ajalehe ostmise erisused Y-generatsiooni ja vanemate põlvkondade vahel
Consumer Decision-Making Process - Differences Between Millennials and Older Generations When Buying Newspaper
author
Majamäki, Samuli Valdemar
keywords
defence date
language