title
Alkoholiaktsiisi tõus ja selle majanduslikud tagajärjed Eesti näitel
The increase in alcohol excise duty and its economic consequences on the example of Estonia
author
Popp, Terje
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network