title
Kliendi ootustest lähtuv tarnekorralduse arendamine ehete e-kaubanduses New Vintage by Kriss näitel
Developing delivery logistics in accessory e-commerce, based on customer expectations on the example of New Vintage by Kriss
author
Uuspõld, Johanna Maria
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal