title
Sisepuhastusteenuse riigihanke läbiviimine Tallinna Tehnikaülikooli näitel
Organising public procurement of cleaning service on the example of TUT procurement
author
Logins, Georg
supervisor
defence date
language