title
Katsetingimuste optimeerimine Gli3 repressordomääni aktiivsuse uurimiseks Lutsiferaasi reportertesti meetodil
Optimising of conditions for studying Gli3 repressor domain activity on Luciferase Activity Assay
author
Liidemann, Margot
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tsanev, Robert
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele