title
Study of Kesterite Solar Cell Absorbers by Capacitance Spectroscopy Methods
Kesteriitsete päikesepatareide absorbermaterjalide uurimine mahtuvusspektroskoopiliste meetoditega
author
Kask, Erkki
keywords
admittance spectroscopy
grain boundaries
current–voltage characteristics
photoluminescence spectroscopy
näivjuhtivuse spektroskoopia
impedantsspektroskoopia
terade piirpinna olekud
volt-amper karakteristikud
fotoluminestsentsspektroskoopia
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949239498 (publication)
ISBN 9789949239504 (pdf)
ISSN 14064723
language