title
Rohtse biomassi varumisahela majanduslik analüüs pilliroo näitel
The economic analysis of the supply chain of the herbaceous biomass (on the example of the common reed)
author
Saaliste, Merle
keywords
kasutamise võimalused
koristamise tehnoloogiad
kulude arvestus
exploitation opportunities
harvesting techniques
costs assessment
supervisor
defence date
language