title
Erialavaliku motivatsioon kõrghariduses TTÜ logistika bakalaureuseõppe näitel
Motivation of choosing a specialty in higher education on the basis of TUT logistics bachelors study
author
Arula, Taavi
keywords
logistika eriala
ärinduse eriala
erialavalik
logistics specialty
business specialty
study motivation
choosing specialty
supervisor
defence date
language