title
Konfigureeritav tarkvarakomponent õlireostuse mõõtetulemuste töötlemiseks ja andmeülekandeks ning selle erinevate arendusjärkude võrdlus
Configurable software component for processing and data transfer of oil spill measurements and comparison of its different versions
author
Pirsi, Liina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access