title
Töökoha ergonoomilisuse mõju tootmistöötajate töörahulolule ning ohutusjuhtimissüsteemi hindamine ettevõtte X näitel
The impact of ergonomic workplace on the manufacturing workers’ job satisfaction and the valuation of safety management system based on the example of enterprise X
author
Moones, Egle
supervisor
defence date
language