title
Geochemistry of Organic-Rich Metalliferous Oil Shale/Black Shale of Jordan and Estonia
Orgaanika- ja metalliderikaste põlevkivide/mustade kiltade geokeemiast Jordaanias ja Eestis
author
Voolma, Margus
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949239832 (publication)
ISBN 9789949239849 (pdf)
ISSN 14064723
language