title
Pikasildeliste raudteesildade projekteerimine: alternatiivsete konstruktsioonilahenduste tehniline analüüs 170 m sildeava korral
Long-span railway bridge design: evaluation of alternative structural solutions, case-study on 170 m single-span double-track bridge
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information