title
Eesti elamukinnisvaraturu analüüs ning üürituru väljavaated
Analysis of Estonian real estate market and future prospects for rental market
author
Tikerpe, Tauri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2028.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 07.06.2028. Not available at academic unit.