title
Capnella imbricata hüdroperoksiidi lüaasi mutantide valmistamine ja analüüs
Mutational analysis of Capnella imbricata hydroperoxide lyase
author
Toome, Relika
keywords
hüdroperoksiidi lüaas
kohtspetsiifiline mutagenees
site-directed mutagenesis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information