title
ERP juurutusprojekti edutegurite analüüs ettevõtte X näitel
Analysis of ERP Implementation Success Factors on Example of Company X
author
Tibar, Kai
keywords
ERP tarkvaralahendus
Entrerprise Resource Planning (ERP)
supervisor
defence date
language