title
Jordaania põlevkivi füüsikalis-keemiliste omaduste uurimine. Research of physical and chemical properties of the Jordanian oil shale. Исследование физико-химических свойств Иорданского горючего сланца
author
Pihlak, Valentin
keywords
Jordaania põlevkivi
orgaanilise aine sisaldus
mineraalne osa
Jordan oil shale
organic mass content
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.