title
Liiva ja killustiku segude elastsusmoodulid
Modulus of elasticity of mixtures of sand and gravel
author
Renter, Rasmus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal