title
Development of Electrical Impedance Spectroscopy and Total Internal Reflection Microscopy Based Biosensing Assay Systems
Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täieliku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial põhinevad biotundlikud süsteemid
keywords
electrical impedance spectroscopy
Total Internal Reflection Microscopy
biosensing assay system
elektrilise impedantsi spektroskoopia
Täheliku Sisepeegelduse fluorestsentmikroskoopia
biotundlikud süsteemid
description
Abstract. Access restricted indefinitely
Lühikokkuvõte. Ligipääs piiratud tähtajatult
serial number
48/2021
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Rinken, Ago
Kopanchuk, Sergei
defence date
15.10.2021
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/5607e7d2-df0b-45b4-98ff-9689389a3b2d
ISBN 978-9949-83-747-2 (PDF)
https://doi.org/10.23658/taltech.48/2021
language
rights
CC BY-NC-SA