title
Efektiivse investeerimisportfelli koostamine erainvestorile Eesti väärtpaberiturul
Creating an effective investment portfolio for individual investors in the Estonian securities market
author
Roihu, Henri Robert
supervisor
defence date
language