title
Meeskonnatöö parendamine kliendikeskse juhtimise kaudu ravimifirma näitel
Improving team work through customer oriented management on example of a pharmaceutical company
author
Kuznetsova, Irina
keywords
kliendikeskne juhtimine
ravimifirma
ravimiturg
ravimiesindaja
teeniv juhtimine
sisemine kliendikesksus
väline kliendikesksus
servant leadership
supervisor
defence date
language