title
Ohtlike veoste alaste koolituste metoodika kaardistamine Eestis
Mapping the methodology of dangerous goods training courses in Estonia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information