title
Andmebaasi loogilise ja füüsilise disaini antimustrite esinemine mõnedes vaba tarkvara poolt kasutatavates SQL-andmebaasides
Appearance of Logical and Physical Database Design Antipatterns in Some SQL Databases Used by Free Software
author
Lapõnin, Arne
supervisor
defence date
language