title
Riskijuhtimine ehitusettevõttes
Risk management in a construction company
author
Must, Hannes
keywords
ebamäärasus
riskijuhtimise protsess
riskijuhtimise meetodid
projekti elukaar
risk management process
risk management methods
project life cycle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs lõputööle on piiratud 3 aastat
This thesis is available after an embargo period (3 years)