title
Õigus ja naistevastane koduvägivald: Saksamaa ja Ghana võrdlev analüüs
The Law and Domestic Violence against Women: A Comparative Analysis between Germany and Ghana
author
Anang, Lawrencia Tani
defence date
language