title
Tarnijamärgete haldus – analüüs Eesti Energia AS näitel
Supplier Notification Management - Analysis Based on Example of Eesti Energia Ltd
author
Lausmaa, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit