title
Basaldist kiu mõju normaalbetooni omadustele
Influence of basalt fiber on normal concrete
author
Trossek, Martin
keywords
teraskiud
painutatud otstega kiud
lainelised kiud
polümeerkiud
makrokiud
mikrokiud
polüpropüleenkiud
basaltkiud
kiudude segud
pragunemine
jääkpaindetugevuse
saledusarv
ankurdus
ketrusmeetod
Junkersi meetod
konsistents
paindetõmbetugevus
fiber concrete
steel reinforced fiber concrete
steelfiber
hooked end fiber
undulated fiber
polymer fiber
macrofiber
microfiber
polypropylene fiber
basalt fiber
hybrid fibers
aspect ratio
anchorage
spinneret method
Junkers method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access