title
Tallinna Polütehnik Nr 20 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.06.1988
language