title
JavaScript raamistikude analüüs ja võrdlus struktureeritud SPA rakendustes
The analysis and comparison of JavaScript frameworks in structured SPA applications
author
Rumjantsev, Jevgeni
supervisor
defence date
language