title
Autonoomse allveeliuguri abil hoovuse kiiruse määramine
Estimation of current velocity using underwater gliders
author
Salm, Kai
keywords
allveeliugur
üle veesamba keskmistatud kiirus
geostroofiline kiirus
underwater glider
depth-averaged velocity
geostrophic velocity
supervisor
defence date
language